Deze website is nog niet online.

U kunt voor informatie over het opzetten en steunen van ontwikkelingsprojecten kijken op www.newspringdevelopment.com.


New Spring Foundation: New Spring levert een bijdrage aan de bestrijding van armoede in de wereld door het opzetten en steunen van duurzame projecten in ontwikkelingslanden. Door het stimuleren van bedrijvigheid wil New Spring de armoedespiraal doorbreken. Dit gebeurt in de vorm van business projecten die in samenspraak met professionals, lokale overheden en ondernemers tot stand komen.